Terugkijkend op 2012 kunnen we stellen dat er veel gebeurd is binnen ons stamboek. We zijn dit jaar gestart met het nieuwe registratiesysteem. Nieuwe keuringsmethode, andere keurmeesters, nieuwe verwerking van de cijfers.

We zijn deelnemer in de nieuwe stichting Centraal Opfokstation Toldijk en we hebben onze jaarlijkse keuring kunnen houden in Putten. Het nieuwe keurings- en registratiesysteem is inmiddels gebruikt om de cijfers in te voeren. Het is niet noodzakelijk voor alle dieren stamboomkaarten aan te vragen, dit geeft onnodig veel kosten. Bij verkoop van fokvee of bijv. een dekstier is het aan te bevelen de stamboom te bestellen, zodat de koper gelijk de vastgelegde waardering van het dier zwart op wit heeft. Bij aankoop is het nuttig dit document bij het te kopen dier te vragen.

Als u van dieren een stamboomkaart wilt hebben kunt u deze opvragen via: http://www.nrs.nl/stamboek/ Het opvragen van een stamboom via internet kost:

Bij 3 geslachten € 4,25 per opvraging.
Bij 2 geslachten € 3,25 per opvraging.
Let op : Per opvraging wordt een factuurregel weggeschreven.
Zelfde inlog als veemanager gebruiken.
COT – Toldijk: De najaarsveiling was voor ons stamboek een rustig gebeuren. Slechts 1 stier (eig. Hans Rietveld) kwam onder de hamer en werd voor een € 2.400 verkocht. Voor de veiling van 30 maart 2013 staan 5 Charolais stiertjes in Toldijk, afkomstig van vijf verschillende bedrijven. De gegevens van de stieren komen binnenkort op de website van ons stamboek!

PUTTEN 2012:

Onze nationale keuring in Putten was een jaarlijks hoogtepunt voor ons stamboek. Ruim dertig dieren verschenen in de ring en werden op vakkundige wijze gejureerd zoals u in de bladen en op de website heeft kunnen lezen. Een bijzonder goede sfeer en samenwerking tussen de stamboeken Limousin, Verbeterd Roodbont en Charolais, maar zeker ook tussen de fokkers onderling. De vele belangstellenden staken een handje toe en ook bij het opruimen waren het de vele handen die het werk licht maakten. Hartelijk bedankt voor alle hulp namens het bestuur.

NVM 2013:

Voor 2013 wordt binnen de Federatie gewerkt aan het realiseren van een NVM te Zwolle. Indien het kostentechnisch veilig is wil het bestuur deelnemen aan de NVM 2013. Binnen de Federatie zal in januari een besluit worden genomen over het doorgaan van een nieuwe NVM. Z.O.Z. JAARVERGADERING 2013 Het bestuur heeft het voornemen om de jaarvergadering te houden op 22 februari ‘s-avonds, mogelijk gecombineerd met een excursie aan het eind van de middag, een eenvoudige maaltijd en daarna de vergadering. De reden voor deze opzet is de geringe animo voor een dag programma zoals voorheen. In januari ontvangt u de uitnodiging.

BEDRIJFSINSPECTIE – KEUREN:

Het keuren van de jonge dieren voor de inschrijving en eventuele voorlopige keuring van jonge fokstiertjes wordt in CRV verband ook wel de bedrijfsinspectie genoemd. Medio januari 2013 zal worden aangevangen met het keuren van dieren. Wilt u dieren laten keuren dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot en met 15 januari via de administratie: charolaisstamboek@live.nl onder vermelding van uw naam en het aantal te keuren dieren.

AJEC (Assosation Jeunes Eleveurs Charolais) In navolging van ons Frans stamboek proberen we een groep jonge Charolais liefhebbers bij elkaar te krijgen om onze Charolais te gaan promoten via website, Facebook, twitter enz. U gaat hier meer van horen, maar heeft u interesse of weet u een jongere die het leuk zou vinden hier mee bezig te zijn dan horen wij dat graag.

BEGINLETTER VOOR NAMEN VOOR DIEREN GEBOREN IN 2013 – i (I) Bijv.: Izaak, Italie, Insti, Irma, Isolde, Indurain, Iza, Itter, Ineke, Inger, Iwan enz…

AGENDA 2013

medio januari – aanvang keuren; 22 februari – jaarvergadering; 30 maart – veiling COT – TOLDIJK

HET NEDERLANDSE CHAROLAIS STAMBOEK WENST U EEN VOORSPOEDIG 2013