Nieuwsbrief van het Nederlandse Charolais Stamboek Februari 2017

Beste Leden,
Na de Nationale Keuring en de veiling afgelopen herfst, is het even stil geweest vanuit het bestuur. Dit betekent niet dat er niets is gebeurd! Er staan weer drie jonge stieren op het opfokstation. Het bestuur heeft enkele keren vergaderd. De website is bereikbaar. Jan Denneboom heeft de vergaderingen van de Federatie en het opfokstation bezocht en enkelen hebben een keuring in Frankrijk bezocht.Vanuit de Federatie wordt er dit jaar weer een NVM georganiseerd. Deze zal worden gehouden op zaterdag 14 oktober! Zodra hierover meer informatie beschikbaar is dan hoort u dit van ons en houd u ook onze website in de gaten (www.charolais.nl). Natuurlijk is het op uw bedrijf ook niet stil. Wellicht zijn, of worden er (binnenkort) kalveren geboren. De namen moeten dit jaar beginnen met de letter N. U denkt wellicht ook weer aan de stierkeuze. Via de verschillende wegen is er sperma te verkrijgen, en wij adviseren u graag. CRV heeft vier door het stamboek geselecteerde stieren beschikbaar! Tevens nodigen wij u alvast uit voor de veiling van vier prima stieren te Laren op zaterdag 28 maart. Vergeet niet uw deklijsten tijdig in te vullen en op te sturen!!!!!!!!!!!!!

De inspecteurs, Adri van der Vaart en Henk Tessemaker, zijn de komende weken weer op pad om dieren in te schrijven/te keuren voor het stamboek. Wij hopen dat u uw dieren laat
inschrijven. Samen met de keurmeester kunt u eens ‘kritisch’ kijken naar uw dieren, en zo, niet onbelangrijk, zien waar de kansen en mogelijkheden liggen voor uw bedrijf! Adri en Henk komen graag bij u langs. U kunt hiertoe rechtstreeks contact opnemen met Adri of Henk. U kunt uw dieren ook via het secretariaat opgeven.

In 2018 hoopt het stamboek het 50 jarig jubileum te vieren. Het bestuur wil hieraan graag een mooie invulling geven. Heeft u een idee? Geef dit dan door aan het bestuur. Wellicht heeft u nog oud fotomateriaal o.i.d. wat wij kunnen gebruiken voor het jubileum? Ook daarvoor houden wij ons aanbevolen. Laat het ons weten. U kunt adverteren op onze website. Voor een gering bedrag geeft u bekendheid aan uw bedrijf! Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Ook kunt u zaken aan het bestuur doorgeven, welke door u interessant worden bevonden om metandere Charolais leden te delen. Het bestuur zal dan bekijken of zij deze informatie op de website zal
plaatsen of direct aan de leden zal toezenden.

Voor uw gemak onderstaand nogmaals de namen en telefoonnummers van de keurmeesters en bestuursleden:
Keurmeesters:

  • Adri van de Vaart: 06 – 5181 9782
  • Henk Tessemaker: 06 – 2024 4484

Bestuursleden:

  • Dirk Blaauboer : 06 – 1337 9162
  • Jan Denneboom : 06 – 2096 9014
  • Peter van Nieuwenhuijzen : 06 – 2883 6094
  • Henk Ulfman : 06 – 2911 1040

Secretariaat: charolaisstamboek@live.nl
Website: www.charolaisstamboek.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Nederlandse Charolais Stamboek

Agenda:
Donderdag 2 maart Charolais keuring Parijs (SIA – Salon International d’Agriculture)
Zaterdag 25 maart COT veiling te Laren
Vrijdag 9 juni ALV Charolais Stamboek
Donderdag 17 augustus – Keuring Enter – tevens 25 jarig jubileum
Zaterdag 14 oktober NVM te Zwolle