Beste Leden/Geïnteresseerden,

Na de keuring en de veiling afgelopen herfst, is het even stil geweest vanuit het bestuur. Dit betekend niet dat er niets is gebeurd! Er staan weer vier jonge stieren op het opfokstation. Het bestuur heeft enkele keren vergaderd. De website is bereikbaar. Jan Denneboom heeft de vergadering van de Federatie en het opfokstation bezocht en enkelen hebben een keuring in Frankrijk bezocht. Natuurlijk is het op uw bedrijf ook niet stil. Wellicht zijn, of worden er (binnenkort) kalveren geboren. De namen moeten dit jaar beginnen met de letter L. U denkt wellicht ook weer aan de stierkeuze. Via de verschillende wegen is er sperma te verkrijgen, en wij adviseren u graag. CRV heeft vier door het stamboek geselecteerde stieren beschikbaar! Tevens nodigen wij u alvast uit voor de veiling van vier prima stieren te Laren op 28 maart.

We hopen u dan te mogen begroeten.

U denkt wellicht ook weer aan de stierkeuze. Via de verschillende wegen is er sperma te verkrijgen, en wij adviseren u graag. CRV heeft vier door het stamboek geselecteerde stieren beschikbaar! Vergeet niet uw deklijsten tijdig in te vullen en op te sturen!!!!!!!!!!!!!

De inspecteurs zijn de komende weken weer op pad om dieren in te schrijven voor het stamboek. Wij hopen dat u uw dieren laat inschrijven. Samen met de keurmeester kunt u eens ‘kritisch’ kijken naar uw dieren, en zo, niet onbelangrijk, zien waar de kansen en mogelijkheden liggen voor uw bedrijf! Adri van der Vaart en Henk Tessemaker komen graag bij u langs. U kunt uw dieren via het secretariaat opgeven. Ook kunt u direct met hen contact opnemen.

Hierbij een lijst met namen, telefoonnummers en belangrijke data:

Keurmeesters Adri van de Vaart                  : 06 – 5181 9782 Henk Tessemaker                  : 06 – 2024 4484

Bestuursleden

Jan Denneboom                : 06 – 2096 9014 Dirk Blaauboer                 : 06 – 1337 9162 Marcella van Schie             : 06 – 4556 2546 Peter van Nieuwenhuijzen : 06 – 2883 6094

Secretariaat: charolaisstamboek@live.nl

Website       : www.charolaisstamboek.nl

NVM en Veilingen

De veilingen en de NVM in 2014 waren mede door uw komst en deelname geslaagd, wat wij bijzonder waarderen. Wij hopen, dat u ook dit jaar weer op een van deze activiteiten aanwezig zal zijn.

Algemene LedenVergadering

Dit jaar zal de Algemene LedenVergadering worden gehouden op zaterdag 12 juni 2015. Op welke locatie deze zal worden gehouden, daarover is het bestuur nog in overleg. Dit zal u via de uitnodiging voor de Algemene LedernVergadering vernemezn. Zoals u weet bestaat het bestuur momenteel uit vier personen. De heren Dirk Blaauboer, Jan Denneboom, Peter van Nieuwenhuijzen en mevrouw Marcella van Schie. Marcella heeft vorig jaar al aangegeven in 2015 te willen aftreden, dit heeft zij onlangs nogmaals tijdens een bestuursvergadering bevestigd.  Tijdens onze a.s. Algemene LedenVergadering op zaterdag 12 juni zal zij dus aftreden en komt er een bestuursplaats vacant. Indien u geïnteresseerd bent, dan horen wij dat graag!

Agenda – 17 februari     Opgave stieren nieuwe ronde opfokstation      – 21 februari t/m 1 maart

SIA (Salon International d’Agriculture) o.a. Keuring Charolais te Parijs

Jeudi 26 février 2015

9h – 10h Trophée du Meilleur Pointeur de Race Limousine

10h – 13h Concours: Race Limousine

13h -16h Concours: Race Charolaise

16h – 19h Concours: Race Blonde d’Aquitaine

– 28 maart       COT veiling te Laren (Gld) – 12  juni          Algemene LedenVergadering van het Nederlandse Charolais stamboek – 17  oktober NVM – Nationale Keuring te Zwolle

GEVRAAGD

Vleesvee-integratie Twente zoekt vrouwelijk slachtvee voor Natuurvlees programma. Kijk voor eisen en mogelijkheden op de website of neem contact op met Jan Denneboom.

Het bestuur

van het Nederlandse Charolais Stamboek