Jaarrond te koop:

Fokvee en dekstieren

Rietveld Charolais bied uw het volgende: jaarrond verkoop van fokvee en dekstieren. Het ras Charolais staat bekend om zijn rustige goed hanteerbare dieren die makkelijk groeien en een hoge vruchtbaarheid hebben. Daarbij kalft 99% van alle gevallen op natuurlijke wijze. Al deze punten vind u terug in onze fokkerij. Met als uitschieter de vruchtbaarheid. Binnen onze fokkerij is het gebruikelijk dat de koeien jaarrond bij de stier lopen waardoor het meer dan eens voorkomt dat een koe binnen tien maanden weer kalft. Dit zorgt er voor dat de koe in vijf jaar tijd zes kalveren op de wereld zet. Voor ons is het natuurlijk kalven ook erg belangrijk omdat er vaak niemand op de boerderij is. De koe kan dan niet 24/7 in de gaten gehouden worden. Onze fokkerij is zo ontwikkeld dat het vaak voor komt dat wanneer je thuis komt je ineens een gezond kalf ziet drinken.

Om ervoor te zorgen dat onze fokkerij zicht blijft ontwikkelen kopen wij onze dekstieren uitsluitend in Frankrijk. Het komt ook nog sporadisch voor dat we een stier van ons zelf als dekstier inzetten. De stieren die we in Frankrijk kopen komen van een op fokstation waar 40 dieren geselecteerd worden uit de omliggende boerderijen. De dieren worden op allerlei punten gekeurd waardoor er veel gegevens over het dier verzameld worden. Het makkelijk geboren worden van de kalveren is hiervan een voorbeeld. Doordat er zoveel gegevens over het dier bekend zijn is het makkelijker om de juiste stier voor de fokkerij te kiezen. Ook hebben wij sinds een aantal jaren een genetisch hoor loze stier. Van deze stier is een gedeelte van het nageslacht ook genetisch hoorn loos omdat dit strek overerft. Wij vinden het belangrijk dit langzaam in onze fokkerij te fokken omdat het scheelt in de kosten maar nog belangrijker de dieren geen onnodig leed hebben

Dus heeft u interesse in

  • Makke/makkelijke dieren waar u geen omkijken naar heeft
  • Het snelst groeiende ras ter wereld
  • Dieren met een hoge vruchtbaarheid en goede moeder eigenschappen
  • Een stier met goede genetica

Bel dan of stuur een berichtje naar:

Hans Rietveld: 06-53291150                   Kilan Rietveld: 06-45596150