FAQ items aan het laden...
Home2021-01-13T15:17:22+01:00

CHAROLAIS

NATUURLIJK, GROOTS EN DUURZAAM OOK IN DE TOEKOMST

Graag nodigen wij u uit, de wereld van de Charolais vanaf hier te ontdekken
.

Deze site is voor iedereen die passie heeft voor  mooie koeien, en dan natuurlijk vooral  voor de Franse Charolais! Via deze site kunt u een wereldreis maken naar landen  en fokkerijen  ‘tout le monde’  waar Charolais worden gehouden. Onze Charolais zijn in de eerste plaats rustig. Dit maakt ze bijvoorbeeld bijzonder geschikt als  hobbydier of  voor de rundveehouderij op een zorgboerderij. Maar ‘la Charolaise’, is bij uitstek  geschikt voor vleesproductie op het moderne vleesveebedrijf.  Hoge groeisnelheid tegen de laagste voerkosten.  Goede vruchtbaarheid en zeer goede moedereigenschappen zoals melkgift en afkalfgemak. Op uw reis door de  wereld van de Charolais zult  u vooral veel enthousiaste Charolaisvrienden  ontmoeten,  het is een boeiende wereld,  een verrassende wereld. De wereld van de Charolais kent geen grenzen, is leerzaam, vernieuwend en vooral uitdagend! Nogmaals van harte welkom en graag tot ziens!

                                                          Peter van Nieuwenhuijzen (voorzitter)

UPDATES

HET RAS

BESTE EN MÉÉST RENDABEL!

De Charolais is een van de grootste en oudste vleesrassen van de wereld. Het combineert eigenschappen als gezondheid, soberheid en vruchtbaarheid op een zodanig unieke wijze dat het als een van de weinige rassen rendabel kan worden ingezet in de landschapsbeheersing.

De geschiedenis van de Charolais gaat vele honderden jaren terug toen het werd ingezet als trek- en arbeidsdier. Later is men het ook vanwege de vleeskwaliteit gaan waarderen. Vanaf midden vorige eeuw wordt het alleen nog gefokt voor de vleesproductie. De Charolais is een gezond ras. Omdat het zo’n oud ras is dat niet extreem is doorgefokt beschikt het nog over veel van de weerstand die het vroeger nodig had om zonder dierenarts en antibiotica te kunnen overleven. Hoewel geen enkel veeras immuun is voor de moderne rundveeziekten is de Charolais daar opvallend minder gevoelig voor.

De Charolais is ook een sober ras dat al snel genoegen neemt met het menu dat het wordt voorgeschoteld. Zelfs in het ruigste natuurgebied scharrelt het zijn kostje nog bij elkaar. Sterker, daar wordt het graag ingezet omdat de Charolais begroeiing in toom houdt waar andere rassen het laten afweten. In de wintermaanden is het een groot verwerker van ruwvoer (dat veelal op het eigen bedrijf geproduceerd wordt) en heeft het maar weinig krachtvoer nodig. Ondanks dit sobere menu heeft de Charolais van alle rassen de hoogste groeisnelheid: de betere groeien een ons per uur! De Charolais is bovendien een vruchtbaar dier. Gemiddeld geeft een Charolaiskoe elke 380 dagen een kalf. Dat is belangrijk, want het kalf is de enige opbrengst. Dit is ook van betekenis omdat het ras veelal wordt gehouden als neventak en de boer de aandacht die hij daar aan moet besteden het liefst geeft in de periode dat zijn hoofdtak rust. In de winter dus. Een uitloop naar het voorjaar omdat de tussenkalftijd langer wordt kan hij dan niet hebben.

Dat de Charolais ook nog een natuurlijk ras is, is niet het minst belangrijke raskenmerk. Dit houdt in dat, hoewel de Charolais bij geboorte grote kalveren zijn, zij op een natuurlijke wijze geboren kunnen worden. Keizersnedes worden uitsluitend op medische indicatie uitgevoerd. Geen ander ras combineert al die voordelen in een zo gunstige mate als de Charolais. Door de goede gezondheid en natuurlijke geboortes (lage dierenartsrekening) en grote soberheid (lage uitgaven voederkosten) zijn de kosten verbonden aan het houden van deze dieren relatief gering. De grote vruchtbaarheid (veel kalveren), uitmuntende groeisnelheid en uitstekende voederconversie (veel kilo’s voor weinig voer) geven een prima opbrengst. Er zijn meer rassen die geschikt zijn voor landschapsbeheer. En ook andere rundveerassen kunnen rendabel zijn. Er zijn er maar weinig die het landschap rendabel kunnen beheren.

LEDEN.

TARIEVEN.
Omschrijving Tarief
Lidmaatschap Stamboek per jaar: € 80,00
Half jaar pro rato
Keuring/opname in het Stamboek per dier. € 15,00
Voorrijkosten stamboekkeuring € 50,00
Omslag per jaar voor gekeurde/ingeschreven dieren.
Eerste 25 dieren: € 2,50
Volgende 25 dieren:  € 1,50 € 1,50
Meer dan 50 dieren, het meerdere: € 1,00
Vermelding te koop/verkoop aangeboden dieren:
Alleen voor Stamboekleden Gratis
Nieuwsbrief
Ledenlijst wordt u op verzoek toegezonden.
TOELICHTING.

Het lidmaatschap en de omslag per definitief ingeschreven dier dienen om de kosten voor “het algemeen belang” (bestuurskosten, al hetgeen wat te maken heeft met het functioneren van een administratie, onderhouden website, Nieuwsbrief, Federatie, enz.) van het Stamboek te bestrijden. De omslagkosten weerspiegelen het belang dat de individuele fokker heeft bij het goed functioneren van de Stamboekorganisatie en –administratie. Behalve voor het bestrijden van algemene kosten wordt uit de omslag en het lidmaatschap ook de kosten voor deelname aan het IRIS-registratieprogramma bij het CRV bekostigd. De overige tarieven van het Stamboek zijn bedoeld om in redelijke mate kostendekkend te zijn. Zo zullen de kosten om een dier door een keurmeester te laten keuren, in te voeren in de administratie, inschrijvingsbewijzen te maken, het dier tot aan zijn dood administratief te volgen enz. ongeveer gelijk zijn aan de € 15,– die wordt berekend voor de definitieve inschrijving van dat dier. Wij vertrouwen u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de opbouw van de tarieven van het Stamboek en zie uw berichten (natuurlijk bij voorkeur in de vorm van een aanmelding voor het lidmaatschap, maar ook anderszins) met belangstelling tegemoet. Het Nederlandse Charolais Stamboek

KEURINGEN.

RESULTATEN / UITSLAGEN.

CONTACT.

HEEFT U VRAGEN?

    Ga naar de bovenkant